Loading...

CO VŠECHNO UMÍ NUT SOFT

Návrh a správa rozsáhlých databází na zakázku - ORACLE, MSSQL a jiné nižší formy.

Návrh a správa ERP* či dalších modulů ERP na zakázku.

EDI** Vás a Vašich partnerů, jejich návrh a údržba - začlenění do Vašeho ERP.

Zakázkové programování aplikací a webových stránek.

Tvorba animovaných i statických reklamních bannerů.

Moderní webdesign.

ERP* - z angl. Enterprise Resource Planning je podnikový informační systém, jímž podnik (nebo jiná organizace) za pomoci počítače řídí a integruje všechny nebo většinu oblastí své činnosti, jako jsou plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance, personalistika, atd. Každý organizační útvar (oddělení) typicky potřebuje svou vlastní aplikaci schopnou plnit jeho potřeby. S ERP každý útvar takovou vlastní aplikaci dostane, ale je to navíc aplikace, která umí komunikovat a sdílet informace se všemi ostatními v rámci celé organizace. Pojmem ERP se současně označuje i software, který toto vše zajišťuje.

EDI** - z angl. Electronic Data Interchange je výměna strukturovaných zpráv mezi počítači, respektive mezi počítačovými aplikacemi. Data jsou strukturována podle předem dohodnutých standardů a ve formě zpráv následně elektronicky automaticky přenášeny bez přispění člověka. Běžně se jako EDI rozumí specifické metody výměny zpráv, jež byly dohodnuty na úrovni národních nebo mezinárodních standardizačních společenství pro přenosy dat o obchodních transakcích. Ačkoli to může být poněkud nečekané v době služeb založených na XML, Internetu a WWW, je EDI stále nejpoužívanějším datovým formátem pro elektronické obchodní transakce na světě.


Nut Soft v.o.s.

Jelemek 41, 383 01 Nebahovy

Tel.: +420 605 13 44 23

Email: nutsoft@nutsoft.cz

IČO: 06880886